Menu

Làm thế nào để thực hiện cập nhật phần mềm

  1.  Chọn icon (giúp đỡ)
  2. Chọn Customer Support ( hỗ trợ khách hàng)
  3. Chọn Software Update ( cập nhật phần mềm)
  4. Chọn Yes để bắt đầu cài đặt cập nhật

Khi icon (giúp đỡ) không được hiển thị trong góc trên bên phải của màn hình:

  1. Chọn Settings (cài đặt)
  2. Chọn Setup (thiết lập) hoặc Product Support ( hỗ trợ sản phẩm)
  3. Chọn Software Update (cập nhật phần mềm)
    Lưu ý: Khi lựa chọn USB hoặc Network (mạng) xuất hiện, bạn chỉ được chọn một trong hai để thực hiện cập nhật phần mềm.

Lưu ý: Để tránh chậm trễ trong việc cập nhật các phiên bản mới, hãy thiết lập TV sang tự động câp nhật phần mềm.

Các thắc mắc về vấn đề hỗ trợ sửa chữa bảo hành và kỹ thuật, xin liên hệ với Trung tâm bảo hành Tivi Sonđể được giải đáp chi tiết!

Tin liên quan

Bravia Internet Video không hoạt động khi sử dụng mạng có dây

Làm gì khi Bravia Internet Video không hoạt động khi sử dụng mạng có dây? Cách xử lý như thế nào chỉ có...

TV không xuất ra bất kì âm thanh hoặc audio khi sử dụng cổng kết nối HDMI

Hướng dẫn cách khắc phục sự cố TV không xuất ra bất kì âm thanh hoặc audio khi sử dụng cổng kết nối...

Lỗi 1107 hoặc 2123 hoặc 3218 hoặc 7003 khi cài đặt hoặc vào mạng

Lỗi: 1107 hoặc 2123 hoặc 3218 hoặc 7003 xuất hiện trong lúc cài đặt mạng có thể hiển thị nếu kết nối...

Đèn đỏ, xanh hoặc vàng hoặc nhấp nháy trên TV

trung tâm bảo hành tivi SONY tư vấn và trả lời các vấn đề liên quan đến đèn báo hiệu của tivi SONY....

Làm thế nào để thực hiện khôi phục về cài đặt gốc trên TV

CẢNH BÁO: Quá trình này phục hồi các thiết lập cân chỉnh video trên TV. Nếu TV của bạn được cân...