Lỗi 1107 hoặc 2123 hoặc 3218 hoặc 7003 khi cài đặt hoặc vào mạng

Hỏi: Lỗi: 1107 hoặc 2123 hoặc 3218 hoặc 7003 xuất hiện trong lúc cài đặt mạng hoặc cố gắng truy cập vào nội dung Internet

Trả lời:

Lỗi này có thể hiển thị nếu kết nối Internet bị mất hoặc tốc độ kết nối mạng chậm khi truy cập nội dung Internet hoặc đang thực hiệnLàm mới nội dung Internet (Refresh Internet Content)

Thực hiện Internet Connectivity Symptoms (Chẩn đoán kết nối Internet)

 1. Nhấn nút Home, sau đó chọn Help
 2. Chọn Customer Support – Internet Connectivity Symptoms

Nếu kết quả chẩn đoán hiển thị Failed.

 1. Hãy kiểm tra lại cài đặt kết nối mạng
 2. Để có thêm chi tiết về tiến trình sửa chữa, tham khảo link sau:
  TV BRAVIA không thể kết nối Internet

Nếu kết quả chẩn đoán hiển thị OK
Thực hiện sự xác nhận theo những cách sau

 1. Tắt nguồn TV và tháo phích cắm. Sau 2 phút kết nối và bật nguồn lên lại. Kiểm tra vấn đề đã được giải quyết chưa.
 2. Ngắt kết nối và kết nối phích cắm trên router và modem lại và bật nguồn. Kiểm tra vấn đề đã được giải quyết chưa
 3. Thử Refresh Internet Content một vài lần
 4. Nếu Refresh Internet Content có thể được thực hiện, kiểm tra xem mã lỗi có hiển thị ở một nội dung riêng hay ở nhiều nội dung khác
 5. Nếu vấn đề không được giải quyết, kiểm tra xem vấn đề đã được giải quyết sau một khoảng thời gian.
 6. Cập nhật phần mềm hệ thống BRAVIA mới nhất, và sau đó kiểm tra xem vấn đề đã được giải quyết chưa.

XEM THÊM BÀI VIẾT

Tin tức nổi bật